Privacy & Cookie policy

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Saam’ v.o.f. In deze verklaring verschaft Saam’ v.o.f. informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en websites van Saam’ v.o.f.. Saam’ v.o.f. gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16-10-2018. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Saam’ v.o.f. verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten en/of het bezoeken van onze websites.

Door het afnemen van onze diensten en/of producten, of het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan Saam’ v.o.f. om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Saam’ v.o.f. verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Saam’ v.o.f., gevestigd aan Gedempte Zuiderdiep 73  en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6774936 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Saam’ v.o.f. heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. De functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Functionaris gegevensbescherming:
T. van Dellen
Aweg 44
hallo@saam.marketing

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?
Klanten:
Wanneer u klant bent van ons dan hebben wij uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en ook bankgegevens. Deze gegevens hebben wij ook nodig voor onze administratie.

Oud-klanten:
Wilt u als oud-klant weten welke gegevens wij van u hebben, stuurt u dan een e-mail naar hallo@saam.marketing. Wij kunnen dan tevens overleggen welke gegevens wij redelijkerwijs in ons systeem moeten houden en welke data wij eventueel kunnen verwijderen.

Voor mensen die een formulier hebben ingevuld:
Wanneer u bij ons een formulier invult, dan vragen wij om zeer beperkte gegevens. Deze gegevens gebruiken wij om enerzijds contact met u te leggen en anderzijds u te kunnen voorzien in uw informatiebehoefte. U kunt te allen tijden via hallo@saam.marketing opvragen welke gegevens dit exact zijn en u kunt ons ook vragen u uit onze database te verwijderen.

Wij geven uw gegevens uiteraard nooit af aan derden.

Verzameldoelen en bijbehorende gegevens

 • Werving en selectie nieuwe leden (betrokkenen)
  • Personalia
 • De inschrijving van nieuwe leden (betrokkenen)
 • Identificatie van aangemaakte accounts en de beveiliging hiervan
  • Inloggegevens account
 • Op de hoogte te houden van betrokkenen ten aanzien van de voortgang, nieuwe ontwikkelingen en informatie
  • Woonadres
  • E-mailadres
 • Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en het onderhoud van de App, website en/of het Systeem
  • Gegevens binnen de technische omgeving van het Systeem
  • Websitegegevens
 • Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek
  • Geanonimiseerde gegevens

 

Website

Bezoekers

 • Ip-adres
 • Surf- en clickgedrag
 • Cookies:
  Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ hieronder instellen.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.


Analytische cookies
Analytische cookies worden door Saam’ v.o.f. gebruikt om de website te optimaliseren. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld


Marketing cookies
Door onder andere je bezochte pagina’s te delen met diverse advertentie- en marketing-platformen kunnen wij je gerichtere content tonen op het internet. Verderop in dit privacy statement kun je lezen van welke platformen Saam’ gebruik maakt.

 • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s.
 • Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en inhoud bericht)

 

Verzameldoelen
Binnen de website van Saam’ v.o.f. worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of Saam’ v.o.f. Aan de hand van deze gegevens kan Saam’ v.o.f. de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of Saam’ v.o.f.s afstemmen. Bezoekers en/of Saam’ v.o.f.s worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Saam’ v.o.f. bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Saam’ v.o.f. is een wettelijke voorwaarde om een overeenkomst met Saam’ v.o.f. te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Saam’ v.o.f. aan te gaan.

Er wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. Dit maakt het mogelijk om u gerichte advertenties te tonen, analyses te doen, verbanden te leggen patronen te ontdekken. Zo kunnen we de gebruikerservaring optimaliseren.

Cookies
Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.
In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. (Saam’ v.o.f.) maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Saam’ v.o.f. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Saam’ v.o.f. heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Saam’ v.o.f. te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Saam’ v.o.f. heeft hier geen enkele invloed op. Saam’ v.o.f. heeft google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van maximaal 2 jaar. Saam’ v.o.f. kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Saam’ v.o.f. verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

 

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?
Het is mogelijk dat Saam’ v.o.f. bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

 • Saam’ v.o.f.: , Teun Blankena (data/advertising), Tim van Dellen (digital consultant), Gelmerjan Haanstra (designer)
  • Toegang tot alle persoonsgegevens
 • Saam’ Development
  • NAW-gegevens huidige klanten
 • Prins Fotografen
  • Toegang tot NAW-gegevens huidige klanten

Conversies.nl
Toegang tot NAW-gegevens huidige klanten

 • Wetenschappelijke onderzoeksinstellingen
  • Toegang tot geanonimiseerde gegevens en statistieken
 • IT-partner voor hosting en onderhoud website
  • Toegang tot cookie data
 • Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van (Saam’ v.o.f.), zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor (Saam’ v.o.f.) en heeft (Saam’ v.o.f.) de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Saam’ v.o.f. hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Saam’ v.o.f. zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Saam’ v.o.f. gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging zoals Lastpass, een tweestapsverificatie voor het inloggen in onze systemen dat iedere 24 uur een nieuw wachtwoord genereert.

Doorgifte buiten de EU
Uw persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Saam’ v.o.f. zal ter voorkoming van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
Een Account kan door de betrokkene op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het Account kunnen betrokkenen tevens de door hun opgegeven informatie wijzigen. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Saam’ v.o.f.
Aweg 44
9718 CX Groningen
hallo@saam.marketing

 

Copyright © 2024 Saam' Marketing & Development. Alle rechten voorbehouden.
 • Leadinfo Certified Partner